Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.144 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.144 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου της Δ/νσης Μεταφορών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 25 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.145.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα