Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.145 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.145 Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν απο έντονα καιρικά φαινόμενα στις 11 & 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στην περιοχή του ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ εντός της ευρείας κοίτης του ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:181208

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 26 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 350.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα