Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.146 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.146 «Προμήθεια μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Τρικάλων 2021» (Α/Α 133379)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 27 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 223.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα