Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.147 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.147 H/M Αρδευτικών Έργων- Κατασκευή και Λειτουργία Αντλιοστασίου & Δικτύου Αγωγών Μεταφοράς Νερού για Αρδευτική χρήση στη θέση “ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ-ΚΟΜΜΕΝΟ" στην ΤΚ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 181114)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 27 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 10:30 Προϋπολογισμός: 615.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα