Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.150 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.150 Kατασκευή - υπογείωση δικτύου αγωγών άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Μακρυχωρίου , Δ.Τεμπών

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 10:30 Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα