Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.153 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.153 «Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί Π.Ε. Τρικάλων 2021-2022» (A/A 13366)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 750.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα