Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.154 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.154 Άρση καταπτώσεων - αποκατάσταση τεχνικών στην παράκαμψη Κρανιάς (Επαρχιακή Οδός 9 από θεομηνία) με Α/Α Συστήματος 181152

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 09:00 Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα