Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.156 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.156 Προμήθεια Νέου Ελαστικού Τάπητα Στίβου και Αθλητικού Εξοπλισμού στο Ε.Α.Κ. Λάρισας.

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 898.132,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα