Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.160 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.160 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διάρκειας ενός έτους

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα