Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.163 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.163 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΝΕΤΟ- ΚΟΥΛΟΥΡΙ »CPV: {45233222-1} Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 181559

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 750.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα