Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.164 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.164 «Αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου» Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α 163710)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 170.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα