Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.171 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.171 «Ολοκλήρωση παράπλευρου οδικού δικτύου Τρικάλων-Λάρισας στο τμήμα Πετρωτό-Γεωργανάδες-Κλοκωτός» (Α/Α 163700)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα