Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.176 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.176 «Συντήρηση προσβάσεων γέφυρας Μερίτσας προς Εθνική Οδό» Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α 181348)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 120.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα