Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.177 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.177 Μελέτη Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας: Αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση Κοτρώνι. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181636

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 08 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 124.695,50 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα