Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.181 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.181 «Αποκατάσταση βατότητας-αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα οδικού κυκλώματος Ασπροποτάμου 2021» Π.Ε. Τρικάλων

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα