Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.188 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.188 «Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων/μηχανημάτων του τμήματος Συντ/σης και Κίνησης Οχημάτων και Μηχ/των έργου της Π.Ε. Τρικάλων έτους 2021»

 

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα