Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.191 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.191 «Συντήρηση – Λειτουργία Σηράγγων Οδικού Δικτύου ΠΕ Τρικάλων 2021-2022» (A/A ΕΣΗΔΗΣ 133605)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 239.999,52 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα