Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.192 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.192 " ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ" (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 134041)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα