Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.193 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.193 «Καθαίρεση μεταφορά τοποθέτηση προσωρινής διάβασης στην θέση κατασκευής της νέας γέφυρας Διάσελλου» Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181227)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα