Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.194 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.194 «Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Λαογραφικής Συλλογής Πύρρας» Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α 164703)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 100.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα