Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.227 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.227 «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων, επισκευή αντικατάσταση πινάκων, αντλητικών συγκροτημάτων, ανορύξεις γεωρτήσεων αρμοδιότητας  ΤΟΕΒ ΠΕ Τρικάλων»  (A/A 164704)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα