Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.229 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.229 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 13 Ιουλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 6.540.594,79 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα