Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.234 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.234 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (ΠΕ Κτηνιάτρων)

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 25.000,48 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα