Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.241 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.241 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2021» (ΑΔΑΜ: 21REQ008971748) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 182181

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα