Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.262 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.262 «Περιφερειακή Οδός Κοτρωνίου» Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 164721)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα