Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.267 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.267 Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1Α/2021 της Περριφέρειας Θεσσαλίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έξι (6) ατόμων ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 23:59 Προϋπολογισμός: 82.368,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα