Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.281 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.281 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας,προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184613)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 74.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα