Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.10 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.10 Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Μ.Σ., προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση Μητρώου φορέων παροχής υπηρεσιών (διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων, κ.λ.π.) αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων,οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από απρόβλεπτα γεγονότα (τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, πυρκαγιά, έκρηξη ή και διαρροή κ.λπ.,) στην περιοχή αρμοδιότητας των Π.Ε.Μ.Σ, όταν αυτό
απαιτηθεί, ΚΑΛΕΙ όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής 1-1-2022 έως 31-12-2022.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 12:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα