Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.76 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.76 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2_2022 για την πρόσληψη με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 29 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Λάρισας έτους 2022

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 13 Μαΐου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα