Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.82 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.82 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, γιατην ανάθεση του έργου «Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου έτους 2022-2023».( Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 188980)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022 16:00 Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα