Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.102 Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.102 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 32 ΠΑΡ 2Γ & 32Α ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ - Β ΟΜΑΔΑ

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 22PROC010772996 2022-06-20

Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 21 Ιουνίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 11.100.000,00 € (με ΦΠΑ) Ορθή Επανάληψη της 2022.100

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα