Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.121 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.121 Αποκατάσταση βλαβών-Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών Π.Ε Λάρισας,Έτους 2021-2022

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ) Ματαιώθηκε

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα