Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.144 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.144 Προμήθεια μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 2022-2023 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 169959)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα