Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.153 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.153 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Μ.Σ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας,προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 190934).

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 3.700.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα