Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.154 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.154 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/ 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα