Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.159 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.159 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Λάρισας (αρ. διακήρυξης 07/2022 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 171550)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 412.177,32 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα