Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.196 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.196 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΑ – ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ 2022-23» Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 172476)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα