Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.208 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.208 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 12:00 Προϋπολογισμός: 237.445,45 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα