Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.209 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.209 Προσθήκη Κτιρίου Ν2 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο)_ Α/Α ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 193676

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 11:00 Προϋπολογισμός: 13.800.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα