Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.238 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.238 Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο Δήμου Κιλελέρ μετά την θεομηνία της 11ης Ιανουαρίου 2022

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 11:00 Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα