Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.2 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε διαπεριφερειακούς άξονες της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:195087 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   «Ελλάδα 2.0» ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 14:30 Προϋπολογισμός: 12.500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα