Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.26 Μίσθωση Ακινήτων - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.26 Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου – ενός
τεμαχίου αναδασμού έτους 1991 του αγροκτήματος Σιτοχώρου ΠΕ Λάρισας

Μίσθωση Ακινήτων - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 10:30 Προϋπολογισμός: 174,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα