Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.57 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.57 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 του
υποέργου 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023 - 2024».
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡ. 185579 Κωδικός ΟΠΣ 5200193 «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» , άξονας προτεραιότητας: «Οδικές Υποδομές» , με Κ.Α. 2022ΝΠ41700047

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα