Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.72 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.72 Συντηρήσεις Οδικού Δικτύου ΠΕ Λάρισας Ετών 2023-2024,Υποέργου 7-Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε Λάρισας Ετών 2023-2024

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 126.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα