Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.102 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.102 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών δομών της Π.Ε. Λάρισας (α/α 02/2023 - α/α 192971)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 11 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 15:00 Προϋπολογισμός: 214.200,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα