Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.120 Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.120 ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Αποκατάσταση λειτουργικότητας αποστραγγιστικών τάφρων ΤΚ ΠΕΤΡΩΤΟΥ και Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ διακοδοσίας ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 29 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 15:00 Προϋπολογισμός: 13.019,53 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα