Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.124 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.124 «Αποκατάταση βατότητας- αποχιονισμοί Π.Ε. Τρικάλων 2023-24» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 194450)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 06 Ιουλίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα