Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.130 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.130 Αποκαταστάσεις αναχωμάτων από διαβρώσεις αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας (ΕΣΗΔΗΣ 195900)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 370.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα