Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.198 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.198 «Αποκατάσταση βατότητασ-αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα οδικού δικτύου Διάβα-Λιβάδια Περτουλίου 2023-24»  (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :  221124)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα