Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.200 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.200 «Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα οδικού Δικτύου Πύλη-Μεσοχώρα 2023-23» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 221132)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα